Ekspress Meedia AS, registrikood 10586863, aadress Narva mnt 13, 10151 Tallinn, töötleb Kliendiga seotud andmeid Ekspress Meedia AS Üldtingimustes toodud viisil. Ekspress Meedia võib vajadusel seadusest tulenevalt anda andmete kasutamise õiguse oma koostööpartneritest volitatud töötlejatele, kellel on õigus kasutada andmeid üksnes Ekspress Meedia poolt määratud eesmärkidel ning selleks sõlmitud lepingu alusel. Ekspress Meedia edastab Kliendi andmeid üksnes sellistele koostööpartneritele, kes annavad piisava tagatise, et nad rakendavad asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid sellisel viisil, et Kliendi andmete töötlemine vastab seadusele ja tagatakse andmesubjekti õiguste kaitse. Kui Ekspress Meedia töötleb Kliendi andmeid Kliendi nõusoleku alusel, peab Ekspress Meedia seaduse kohaselt Kliendile teatavaks tegema muuhulgas ka Kliendi andmete volitatud töötlejate andmed.

Meie peamised partnerid, kes töötlevad Ekspress Meedia juhiste alusel Kliendi andmeid, on järgmised:

Valdkond/

Volitatud töötleja nimi

Rg-kood Aadress Telefon e-post
Turundus
Sendsmaily OÜ 12837097 Paldiski mnt 29, 10612 Tallinn (+372) 670 0912 info@sendsmaily.com
Ajakirjade Kirjastus AS 10678996 Niine tn 11, 10414 Tallinn (+372) 666 2600 sekr@kirjastus.ee
Tootmine
Printall AS 10092701 Tala tn 4, 11415 Tallinn (+372) 669 8400 printall@printall.ee
Lehepunkt OÜ 12113637 Põikmäe 2, 76406 Saku vald, Harjumaa (+372) 633 6080 info@rautakirja.ee
Kojukanne
Express Post AS 10354213 Peterburi tee 34/5, 11415 Tallinn (+372) 617 7700 tellimine@expresspost.ee
Eesti Post AS 10328799 Pallasti tn 28, 10001 Tallinn (+372) 661 6616 info@omniva.ee
Väikepankade e-arved, paberarved
Fitek AS 10179336 Tartu mnt 43, 10128 Tallinn (+372) 651 9000 teenindus@opuscapita.com
Tarkvara arendused
Uptime OÜ 10308733 Weizenbergi 20, 10150 Tallinn (+372) 603 1700 info@uptime.eu
Ekspress Digital OÜ 12240637 Parda tn 6, 10151 Tallinn (+372) 669 8381 egrupp@egrupp.ee
Ekspess Grupp AS 10004677 Parda tn 6, 10151 Tallinn (+372) 669 8381 egrupp@egrupp.ee
Maksevõimalused
Telia Eesti AS 10234957 Mustamäe tee 3, 15033 Tallinn (+372) 639 7213 info@telia.ee
Zlick LTD 09453485 Salisbury House, London Wall, London, EC2M 5QZ, United Kingdom (+372) 505 9229 erki@zlick.it
Swedbank AS 10060701 Liivalaia tn 8, 15040 Tallinn (+372) 631 0310 info@swedbank.ee
SEB Pank AS 10004252 Tornimäe tn 2, 15010 Tallinn (+372) 665 5100 info@seb.ee
Nordea Bank AB Eesti filiaal 12608043 Liivalaia tn 45, 10145 Tallinn   info@nordea.se
Danske Bank A/S Eesti filiaal 11488826 Narva mnt 11, 15015 Tallinn (+372) 680 0800 info@danskebank.ee
LHV Finance AS 12417231 Tartu mnt 2, 10145 Tallinn (+372) 680 0400 lhv@lhv.ee
Krediidipank Finants AS 12546980 Narva mnt 4, 15014 Tallinn (+372) 669 0900 finants@krediidipank.ee
EveryPay AS 12280690 Kalasadama 4, 10415 Tallinn (+372) 644 2201 support@every-pay.com
Maksekeskus AS 12268475 Estonia pst 1, 10143 Tallinn (+372) 5887 5115 support@maksekeskus.ee