Ära koba pimeduses

Printreklaam

Ronald Viin

Ronald Viin
prindi- ja erilahenduste osakonna juht

ronald.viin@ekspressmeedia.ee
Tel. +372 501 3140

Merit Saribekjan

Merit Saribekjan
EPL/LP müügijuht

merit.saribekjan@ekspressmeedia.ee
Tel. +372 5331 0253

Külli Kruusandi

Külli Kruusandi
Eesti Ekspressi müügijuht

kylli.kruusandi@ekspressmeedia.ee
Tel. +372 524 4160

Kirk-Marius Kukumägi

Kirk-Marius Kukumägi
Maalehe müügijuht

kirkmarius.kukumagi@ekspressmeedia.ee
Tel. +372 5117 629

Margit Laasnurm

Margit Laasnurm
töökuulutuste müügijuht

margit.laasnurm@ekspressmeedia.ee
Tel. +372 552 0309

Artur Jurin

Artur Jurin
võtmeklientide haldur

artur.jurin@ekspressmeedia.ee
Tel. +372 5660 4296

Kadi-Liis Maidla

Kadi-Liis Maidla
ehitus- ja sisustussektori reklaamispetsialist

kadiliis.maidla@ekspressmeedia.ee
Tel. +372 5666 1049

Kätrin Murumets

Kätrin Murumets
printreklaami vanemprojektijuht

katrin.murumets@ekspressmeedia.ee
Tel. +372 5886 1630

Monika Dobrjakova

Monika Dobrjakova
printreklaami vanemprojektijuht

monika.dobrjakova@ekspressmeedia.ee
Tel. +372 524 4068

Sirle Kübar

Sirle Kübar
printreklaami vanemprojektijuht

sirle.kybar@ekspressmeedia.ee
Tel. +372 5684 5555

Maksim Hrustaljov

Maksim Hrustaljov
printreklaami projektijuht

maksim.hrustaljov@ekspressmeedia.ee
Tel. +372 5837 3916

Priidu Rätsep

Priidu Rätsep
printreklaami projektijuht

priidu.ratsep@ekspressmeedia.ee
Tel. +372 5347 7368

Priit Häng

Priit Häng
printreklaami projektijuht

priit.hang@ekspressmeedia.ee
Tel. +372 5330 8208

Jarmo Süvaoja

Jarmo Süvaoja
printreklaami projektijuht

jarmo.suvaoja@ekspressmeedia.ee
Tel. +372 5671 1040

Hurma Kermas

Hurma Kermas
teostusgrupi juht - EE/ML reklaamitoimetaja

hurma.kermas@ekspressmeedia.ee
Tel. +372 669 8041

Jana Järvsoo

Jana Järvsoo
EPL ja LP reklaamitoimetaja

jana.jarvsoo@ekspressmeedia.ee
Tel. +372 680 4503

Lea Laeks

Lea Laeks
EE kujundustoimetaja

lea.laeks@ekspressmeedia.ee
Tel. + 372 669 8042

Kerli Lõhmus

Kerli Lõhmus
ML kujundustoimetaja

kerli.lohmus@ekspressmeedia.ee
Tel. +372 669 8211

Marilin Look

Marilin Look
keeletoimetaja

marilin.look@ekspressmeedia.ee
Tel. +372 669 8389

Taaniel Malleus

Taaniel Malleus
EE reklaamikujundaja

taaniel.malleus@ekspressmeedia.ee

Stella Tillo

Stella Tillo
ML reklaamikujundaja

stella.tillo@ekspressmeedia.ee

Timo Tiivas

Timo Tiivas
EPL ja LP reklaamikujundaja

timo.tiivas@ekspressmeedia.ee

Laura Prääts
EPL ja LP reklaamikujundaja

laura.praats@ekspressmeedia.ee


Miks reklaamida Eesti Päevalehes?

Eesti Päevaleht on uuendusmeelne ja ärgas üle-eestiline päevaleht.

Peale paberlehe saab Eesti Päevalehte lugeda digilehest, mille lisaväärtuseks on kasutajamugavus, interaktiivsemad reklaamid, fotogaleriid ja videod.

Igal äripäeval pühendub leht ühele kindlale teemale, mis võimaldab reklaame planeerida efektiivsemalt ning valdkonna järgi. Eesti Päevalehel on ligi 68 000 lugejat, keda iseloomustab avar silmaring, aktiivne ja optimistlik eluhoiak ning uudishimu Eestis ja maailmas toimuva vastu.

Eesti Päevalehes ilmuvad regulaarsed artiklisarjad aktuaalsetel ja õpetlikel teemadel.


Reklaamide paigutused ja hinnad

Poster (576x345 mm) 3900€

A3 erilehed

Korteriühistute Leht, Metsandusleht, Metallileht, Elutark, Soe kodu, Ettevõtlus

Reisitabel 1 rida 35€

A4 formaadis erinumbrid

Tervis ja hea vorm, Ehita ja renoveeri, Fookuses, Logistika, Suvitaja, Talvitaja, Interjöör, Seikluslik ja Aktiivne puhkus

Teenused

Hinnasoodustused ja meediaagentuuride vahendustasu ei laiene teenustele.

* Kommertstekst on reklaamipinnal avaldatav tasuline kirjutis ettevõttest või organisatsioonist, tema toodetest, teenustest või ettevõtmistest. Kommertsteksti pinnast moodustab tekstiline osa vähemalt poole. Kommertstekst peab olema raamiga eraldatud muudest artiklitest ning märgistatud tunnusega „reklaamtekst”. Kommertsteksti kujundamisel ei tohi kasutada EPLi kujundust ega kujunduselemente, s.o EPLi kujunduses kasutatavaid võtteid, mis võivad eksitada lugejat ning tekitada kahtlusi, kas tegemist on toimetuse materjali või reklaamiga (kasutada EPLi tekstikirja või sellega sarnanevat tekstikirja ning veerujaotust, kasutada sama pealkirja fonti või sellega sarnast pealkirjatüüpi, kasutada EPLi muid kujundusvõtteid: faktikastid, väljavõtted, autorinimed, fotod, fotoallkirjad, jooned, rastrid).

Inserdi kleepimine: 0,11€/tk
Võimalus komplekteerida piirkonniti
Kehtib kliendi ja agentuuri mahulepingu soodustus
Kindla paigutusega kleepimisel lisandub hinnale 15%
Hindadele lisandub käibemaks 20%

Nõuded

Kõikidele hindadele lisandub käibemaks 20%, vajaduse korral kujundustasu.

Ekspress Meedia ASil on õigus keelduda reklaamitellimuse vastuvõtmisest, kui reklaami sisu või kujundus on vastuolus Eesti Vabariigi seadustega või kahjustab otseselt EPLi ärihuve (kahjustab EPLi mainet, annab EPLi lugejatele EPList vale informatsiooni, kahjustab EPLi kaubamärki jms).

Pretensioonide esitamise aeg on 3 tööpäeva.

Reklaamipindade tellimise kord

Reklaamitellimus vormistatakse tellija ja Ekspress Meedia allkirjastatud garantiikirja alusel (sisaldab lauset "Tasu garanteerime 10 päeva jooksul". Tellimiskirjale tuleb märkida reklaami tellija ja maksja kohta järgmised andmed: juriidilise isiku ärinimi, kontaktisiku nimi, aadress, telefon ja kande number äriregistris; tellitava reklaami kohta: väljaande nimetus, ilmumise kuupäevad, täpsed mõõdud (liite puhul formaat, kaal ja lk arv), reklaamipinna asukoht, hind, teenuste korral nende hind, informatsioon kauba või teenuse kohta, mida soovitakse reserveeritaval pinnal avaldada.

Võõrkeelsetel reklaamidel on nõutav eestikeelne tõlge.

Ekspress Meedial on õigus keelduda reklaamitellimuste vastuvõtmisest, kui reklaami sisu või kujundus on vastuolus Eesti Vabariigi seadustega, kahjustab otseselt Ekspress Meedia ärihuve, kaubamärke ja mainet või annab lugejatele Ekspress Meedia kohta valeinformatsiooni.

Reklaamipindu saab broneerida kuni üheks aastaks enne ilmumiskuupäeva.

Reklaamfailide tähtajad

PDF-vormingus valmisreklaamidele kehtivad Eesti Päevalehe trükiväljaannetele järgmised tähtajad:

Kaaned

  • EPLi kriit 3 päeva enne ilmumist
  • EPLi põhikülje esikülg 2 päeva enne ilmumist

Põhilehe sisu

  • EPLi põhilehe sisu 2 päeva enne ilmumist

Erilehed

  • EPLi A4 erilehed 1 nädal enne ilmumist
  • EPLi A3 erilehed 2 päeva enne ilmumist

Kujundamist vajavate reklaamide materjale (pildid, tekst ja logod) ootame eespool antud tähtaegadest 2 päeva varem.

Reklaamipindade annulleerimine

Reklaamitellimuse annulleerimise soovist tuleb Ekspress Meediat kirjalikult teavitada vähemalt 7 tööpäeva enne reklaami ilmumist. NB! Esikaane reklaami annulleerimise tähtaeg on 30 tööpäeva enne reklaami ilmumist. Kui reklaamitellimust soovitakse annulleerida lühema etteteatamisega, tuleb tasuda 80% tellitud reklaami hinnakirjajärgsest hinnast.

Tehnilised nõuded

Reklaamidele esitatud tehnilised nõuded ja soovitused leiab aadressilt http://www.printall.ee/tootmine/tehnilised-tingimused/

Reklaamfailide saatmise viisid

PDF-vormingus valmisreklaamid tuleb laadida FTPsse aadressil ftp://ftp.epl.ee/incoming/EPL/REKLAAM/
Paroole ei ole.

Reklaami eest tasumise kord

Reklaami eest tuleb tasuda Eestis registreeritud juriidilistel isikutel 10 päeva jooksul pärast arve väljastamist. Viivis on 0,05% iga hilinenud päeva eest. Reklaamitellimusi võetakse vastu klientidelt, kelle varasemad maksekohustused Ekspress Meedia ees on täidetud.

Reklaamipinna eest tasumisel tuleb lähtuda reklaami ilmumise ajal kehtivast hinnakirjast. Eestis mitteregistreeritud juriidilistel ja füüsilistel isikutel lisandub hinnakirjajärgsele hinnale 5% ülekandetasu, reklaam avaldatakse pärast arve laekumist Ekspress Meedia arvelduskontole.

Nõuded reklaamartiklite avaldamiseks

Ekspress Meedia väljaannetes ilmuvad kommertstekstid peavad vastama järgmistele nõuetele:

  1. reklaami päises peab olema märge "Reklaam", "Sisuturundus", "Reklaamartikkel" vms;
  2. poliitilise kommertsteksti päises peab olema märge "Tasutud poliitiline reklaam".

Pretensioonide esitamise kord

Reklaami avaldamisel tekkinud vigade kohta võetakse pretensioone vastu ainult juhul, kui need on esitatud kirjalikult viie päeva jooksul pärast reklaami ilmumist. Hilisemaid ja suulisi pretensioone ei rahuldata.

Pretensioone valmisreklaamide trükikvaliteedi kohta võetakse vastu juhul, kui reklaami valmistamisel on järgitud Ekspress Meedia ette antud tehnilisi tingimusi.

Pretensioone ei saa esitada reklaamide kohta, mis on saadetud materjalide esitamise tähtaegadest hiljem.

Info reklaamipindade kohta

Üld- ja hinnainfo, reklaamipindade broneerimine tel 669 8040
tööpäevadel kl 9.00–17.00
e-post reklaam@ekspressmeedia.ee
http://www.ekspressmeedia.ee