Ära koba pimeduses

Printreklaam

Ronald Viin

Ronald Viin
prindi- ja digilehtede osakonna juht

ronald.viin@ekspressmeedia.ee
Tel. +372 501 3140

Merit Saribekjan

Merit Saribekjan
EPL/LP ja eriprojektide müügijuht

merit.saribekjan@ekspressmeedia.ee
Tel. +372 5331 0253

Taavi Lätti

Taavi Lätti
Maalehe müügijuht

taavi.latti@ekspressmeedia.ee
Tel. +372 5344 4863

Külli Kruusandi

Külli Kruusandi
Eesti Ekspressi müügijuht

kylli.kruusandi@ekspressmeedia.ee
Tel. +372 524 4160

Jarmo Süvaoja

Jarmo Süvaoja
digilehtede müügijuht

jarmo.suvaoja@ekspressmeedia.ee
Tel. +372 5699 0792

Maksim Hrustaljov

Maksim Hrustaljov
ajakirjade müügijuht

maksim.hrustaljov@ekspressmeedia.ee
Tel. +372 5837 3916

Margit Laasnurm

Margit Laasnurm
töökuulutuste müügijuht

margit.laasnurm@ekspressmeedia.ee
Tel. +372 552 0309

Artur Jurin

Artur Jurin
võtmeklientide haldur

artur.jurin@ekspressmeedia.ee
Tel. +372 5660 4296

Monika Dobrjakova

Monika Dobrjakova
print- ja digilehtede reklaami vanemprojektijuht

monika.dobrjakova@ekspressmeedia.ee
Tel. +372 524 4068

Priit Häng

Priit Häng
print- ja digilehtede reklaami projektijuht

priit.hang@ekspressmeedia.ee
Tel. +372 5330 8208

Kätrin Murumets

Kätrin Murumets
print- ja digilehtede reklaami vanemprojektijuht

katrin.murumets@ekspressmeedia.ee
Tel. +372 525 5518

Ott Mägi

Ott Mägi
print- ja digilehtede reklaami projektijuht

ott.magi@ekspressmeedia.ee
Tel. +372 518 4380

Keidi Kaldma

Keidi Kaldma
print- ja digilehtede reklaami projektijuht

keidi.kaldma@ekspressmeedia.ee
Tel. +372 5883 8767

Mario Kull

Mario Kull
print- ja digilehtede reklaami projektijuht

mario.kull@ekspressmeedia.ee
Tel. +372 5199 5191

Maarja-Lill Mets

Maarja-Lill Mets
print- ja digilehtede reklaami projektijuht

maarjalill.mets@ekspressmeedia.ee
Tel. +372 5836 3432

Kevin Põld

Kevin Põld
print- ja digilehtede reklaami projektijuht

kevin.pold@ekspressmeedia.ee
Tel. +372 518 5593

Edvin Liitmaa

Edvin Liitmaa
print- ja digilehtede reklaami projektijuht

edvin.liitmaa@ekspressmeedia.ee
Tel. +372 5807 0714

Jana Järvsoo

Jana Järvsoo
reklaamitoimetaja ja teostusgrupi juht

jana.jarvsoo@ekspressmeedia.ee
Tel. +372 680 4503

Riina Taro

Riina Taro
reklaamitoimetaja

riina.taro@ekspressmeedia.ee

Lea Laeks

Lea Laeks
reklaamitoimetaja

lea.laeks@ekspressmeedia.ee
Tel. + 372 669 8042

Kerli Lõhmus

Kerli Lõhmus
reklaamitoimetaja

kerli.lohmus@ekspressmeedia.ee
Tel. +372 669 8211

Timo Tiivas

Timo Tiivas
reklaamikujundaja

timo.tiivas@ekspressmeedia.ee

Aarne Õunpuu

Aarne Õunpuu
reklaamikujundaja

aarne.ounpuu@ekspressmeedia.ee

Valentin Motšalov

Valentin Motšalov
reklaamikujundaja

valentin.motsalov@ekspressmeedia.ee

Helin Tuuling

Helin Tuuling
keeletoimetaja

helin.tuuling@ekspressmeedia.ee

Kadi-Liis Maidla

Kadi-Liis Maidla
ehitus- ja sisustussektori reklaamispetsialist

Lapsehoolduspuhkusel

Marilin Look

Marilin Look
keelekorrektor

Lapsehoolduspuhkusel


Miks reklaamida Maakodus?

Maakodu on 26 aastase trükikogemusega regulaarselt ilmuv kuukiri.
100% eestimaine.

Turu parim ja asjatundlikum aiarubriik.
Maakodu väärtustab maaelu ja sealset ettevõtlust.
Ajakiri on kujunduselt lugejasõbralik - lihtsasti jälgitav ja loetav.

Tiraaž: ca 17 000 eksemplari.
Lugejaskond: 36 000.


Reklaamide paigutused ja hinnad

REKLAAMIPINNAD RUBRIIKIDES

Nõuded

Kõikidele hindadele lisandub käibemaks 20%, vajadusel kujundustasu

Ekspress Meedia ASil on õigus keelduda reklaamitellimuse vastuvõtmisest, kui reklaami sisu või kujundus on vastuolus Eesti Vabariigi seadustega või kahjustab otseselt Eesti Ekspressi ärihuve (kahjustab Eesti Ekspressi mainet, annab Eesti Ekspressi lugejatele Eesti Ekspressist vale informatsiooni, kahjustab Eesti Ekspressi kaubamärki jms)

Pretensioonide esitamise aeg on 3 tööpäeva

Reklaamipindade tellimise kord

Reklaamitellimus vormistatakse tellija ja Ekspress Meedia allkirjastatud garantiikirja alusel (sisaldab lauset "Tasu garanteerime 10 päeva jooksul". Tellimiskirjale tuleb märkida reklaami tellija ja maksja kohta järgmised andmed: juriidilise isiku ärinimi, kontaktisiku nimi, aadress, telefon ja kande number äriregistris; tellitava reklaami kohta: väljaande nimetus, ilmumise kuupäevad, täpsed mõõdud (liite puhul formaat, kaal ja lk arv), reklaamipinna asukoht, hind, teenuste korral nende hind, informatsioon kauba või teenuse kohta, mida soovitakse reserveeritaval pinnal avaldada.

Võõrkeelsetel reklaamidel on nõutav eestikeelne tõlge.

Ekspress Meedial on õigus keelduda reklaamitellimuste vastuvõtmisest, kui reklaami sisu või kujundus on vastuolus Eesti Vabariigi seadustega, kahjustab otseselt Ekspress Meedia ärihuve, kaubamärke ja mainet või annab lugejatele Ekspress Meedia kohta valeinformatsiooni.

Reklaamipindu saab broneerida kuni üheks aastaks enne ilmumiskuupäeva.

Reklaamfailide tähtajad

PDF-vormingus valmisreklaamidele kehtivad Maakodu trükiväljaannetele järgmised tähtajad:

Maakodu

  • 3 nädalat enne ilmumist

Kujundamist vajavate reklaamide materjale (pildid, tekst ja logod) ootame eespool antud tähtaegadest 2 päeva varem.

Reklaamipindade annulleerimine

Reklaamitellimuse annulleerimise soovist tuleb Ekspress Meediat kirjalikult teavitada vähemalt 7 tööpäeva enne reklaami ilmumist. NB! Esikaane reklaami annulleerimise tähtaeg on 30 tööpäeva enne reklaami ilmumist. Kui reklaamitellimust soovitakse annulleerida lühema etteteatamisega, tuleb tasuda 80% tellitud reklaami hinnakirjajärgsest hinnast.

Tehnilised nõuded

Reklaamidele esitatud tehnilised nõuded ja soovitused leiab aadressilt http://www.printall.ee/tootmine/tehnilised-tingimused/

Reklaamfailide saatmise viisid

PDF-vormingus valmisreklaamid tuleb laadida FTPsse aadressil ftp://ftp.maaleht.ee/incoming/reklaam
Paroole ei ole.

Reklaami eest tasumise kord

Reklaami eest tuleb tasuda Eestis registreeritud juriidilistel isikutel 10 päeva jooksul pärast arve väljastamist. Viivis on 0,05% iga hilinenud päeva eest. Reklaamitellimusi võetakse vastu klientidelt, kelle varasemad maksekohustused Ekspress Meedia ees on täidetud.

Reklaamipinna eest tasumisel tuleb lähtuda reklaami ilmumise ajal kehtivast hinnakirjast. Eestis mitteregistreeritud juriidilistel ja füüsilistel isikutel lisandub hinnakirjajärgsele hinnale 5% ülekandetasu, reklaam avaldatakse pärast arve laekumist Ekspress Meedia arvelduskontole.

Nõuded reklaamartiklite avaldamiseks

Ekspress Meedia väljaannetes ilmuvad kommertstekstid peavad vastama järgmistele nõuetele:

  1. reklaami päises peab olema märge "Reklaam", "Sisuturundus", "Reklaamartikkel" vms;
  2. poliitilise kommertsteksti päises peab olema märge "Tasutud poliitiline reklaam".

Pretensioonide esitamise kord

Reklaami avaldamisel tekkinud vigade kohta võetakse pretensioone vastu ainult juhul, kui need on esitatud kirjalikult viie päeva jooksul pärast reklaami ilmumist. Hilisemaid ja suulisi pretensioone ei rahuldata.

Pretensioone valmisreklaamide trükikvaliteedi kohta võetakse vastu juhul, kui reklaami valmistamisel on järgitud Ekspress Meedia ette antud tehnilisi tingimusi.

Pretensioone ei saa esitada reklaamide kohta, mis on saadetud materjalide esitamise tähtaegadest hiljem.

Info reklaamipindade kohta

Üld- ja hinnainfo, reklaamipindade broneerimine tel 669 8040
tööpäevadel kl 9.00–17.00
e-post reklaam@ekspressmeedia.ee
http://www.ekspressmeedia.ee