Ära koba pimeduses

Printreklaam

Ronald Viin

Ronald Viin
print- ja erilahenduste osakonnajuht

ronald.viin@ekspressmeedia.ee
Tel. +372 501 3140

Hurma Kermas

Hurma Kermas
teostusgrupi juht

hurma.kermas@ekspressmeedia.ee
Tel. +372 669 8041


Miks reklaamida Maalehes?

Eri platvormide lugejaid 161 000.
Maalehe paberlehte loeb iganädalaselt üle 131 000 lugeja.
Eesti kõige suurema tiraažiga nädalaleht.

Ainuke üleriigiline leht, mille tiraaž on iga aasta tõusnud.
Professionaalne müügitiim nõustab, kuidas saada reklaamiga parimat tulemust.

Maalehel on pikk lugemistsükkel – üle 50% lugejatest võtab lehe kätte rohkem kui üks kord nädalas.

Viimased kolm aastat on stabiilselt kasvanud ka Maalehe tellijate arv – ulatudes praegu ca 31 000ni.


Reklaamide paigutused ja hinnad

REKLAAMIPINNAD ESIKAANEL

REKLAAMIPINNAD TAGAKAANEL ("ILM")

REKLAAMIPINNAD SISELEHEKÜLGEDEL

Raamatututvustused (kuni 500 tähemärki): 24 €

Reklaamipinnad rubriikides

Liide Maalehe vahel

Teenused

*Kommertstekst on reklaamipinnal avaldatav ettevõtet, tema tooteid ja teenuseid tutvustav tasuline artikkel.
Kommertstekst peab olema muudest artiklitest eraldatud ning märgistatud tunnusega „Kommertstekst”.

Nõuded

Kõikidele hindadele lisandub käibemaks 20%

Ekspress Meedia ASil on õigus keelduda reklaamitellimuse vastuvõtmisest, kui reklaami sisu või kujundus on vastuolus Eesti Vabariigi seadustega või kahjustab otseselt EPLi ärihuve (kahjustabEPLi mainet, annab EPLi lugejatele EPList vale informatsiooni, kahjustab EPLi kaubamärki jms)

Pretensioonide esitamise aeg on 3 tööpäeva

Reklaamipindade tellimise kord

Reklaamitellimus vormistatakse tellija ja Ekspress Meedia allkirjastatud garantiikirja alusel (sisaldab lauset "Tasu garanteerime 10 päeva jooksul". Tellimiskirjale tuleb märkida reklaami tellija ja maksja kohta järgmised andmed: juriidilise isiku ärinimi, kontaktisiku nimi, aadress, telefon ja kande number äriregistris; tellitava reklaami kohta: väljaande nimetus, ilmumise kuupäevad, täpsed mõõdud (liite puhul formaat, kaal ja lk arv), reklaamipinna asukoht, hind, teenuste korral nende hind, informatsioon kauba või teenuse kohta, mida soovitakse reserveeritaval pinnal avaldada.

Võõrkeelsetel reklaamidel on nõutav eestikeelne tõlge.

Ekspress Meedial on õigus keelduda reklaamitellimuste vastuvõtmisest, kui reklaami sisu või kujundus on vastuolus Eesti Vabariigi seadustega, kahjustab otseselt Ekspress Meedia ärihuve, kaubamärke ja mainet või annab lugejatele Ekspress Meedia kohta vale informatsiooni.

Reklaamipindu saab broneerida kuni üheks aastaks enne ilmumiskuupäeva.

Reklaamfailide tähtajad

PDF-vormingus valmisreklaamidele kehtivad Maalehe trükiväljaannetele järgmised tähtajad:

Kaaned

  • ML põhilehe kriidid ilmumisele eelneval REEDEL

Põhilehe sisu

  • ML põhilehe sisu ilmumisele eelneval TEISIPÄEVAL

Erilehed

  • MLi erilehed ilmumisele eelneval REEDEL

Kujundamist vajavate reklaamide materjale (pildid, tekst ja logod) ootame eespool antud tähtaegadest 2 päeva varem.

Reklaamipindade annulleerimine

Reklaamitellimust saab annulleerida, teatades sellest Ekspress Meediale kirjalikult hiljemalt 7 tööpäeva enne reklaami ilmumist. Kui reklaamitellimust soovitakse annulleerida lühema etteteatamisega, tuleb tasuda 80% tellitud reklaami hinnakirjajärgsest hinnast.

Tehnilised nõuded

Reklaamidele esitatud tehnilised nõuded ja soovitused leiab aadressilt http://www.printall.ee/tootmine/tehnilised-tingimused/

Reklaamfailide saatmise viisid

PDF-vormingus valmisreklaamid tuleb laadida FTPsse ftp://ftp.maaleht.ee/incoming/reklaam
Paroole ei ole.

Reklaami eest tasumise kord

Reklaami eest tuleb tasuda Eestis registreeritud juriidilistel isikutel 10 päeva jooksul pärast arve väljastamist. Viivis on 0,05% iga hilinenud päeva eest. Reklaamitellimusi võetakse vastu klientidelt, kelle varasemad maksekohustused Ekspress Meedia ees on täidetud.

Reklaamipinna eest tasumisel tuleb lähtuda reklaami ilmumise ajal kehtivast hinnakirjast. Eestis mitteregistreeritud juriidilistel ja füüsilistel isikutel lisandub hinnakirjajärgsele hinnale 5% ülekandetasu, reklaam avaldatakse pärast arve laekumist Ekspress Meedia arvelduskontole.

Nõuded reklaamartiklite avaldamiseks

Ekspress Meedia väljaannetes ilmuvad kommertstekstid peavad vastama järgmistele nõuetele:

  1. reklaami päises peab olema märge "reklaam", "kommertstekst", "reklaamartikkel" vms;
  2. poliitilise kommertsteksti päises peab olema märge "Tasutud poliitiline reklaam".

Pretensioonide esitamise kord

Reklaami avaldamisel tekkinud vigade kohta võetakse pretensioone vastu ainult juhul, kui need on esitatud kirjalikult viie päeva jooksul pärast reklaami ilmumist. Hilisemaid ja suulisi pretensioone ei rahuldata.

Pretensioone valmisreklaamide trükikvaliteedi kohta võetakse vastu juhul, kui reklaami valmistamisel on järgitud Ekspress Meedia ette antud tehnilisi tingimusi.

Pretensioone ei saa esitada reklaamide kohta, mis on saadetud materjalide esitamise tähtaegadest hiljem.

Info reklaamipindade kohta

Üld- ja hinnainfo, reklaamipindade broneerimine tel 669 8040
tööpäevadel kl 9.00–17.00
e-post reklaam@ekspressmeedia.ee
http://www.ekspressmeedia.ee